1. Genki Haraguchi
06
2. Hotaru Yamaguchi
05
3. Hiroki Sakai
05
4. Maya Yoshida
05
5. Masato Morishige
05
6. Keisuke Honda
04
7. Shinji Okazaki
04
8. Makoto Hasebe
04
9. Hiroshi Kiyotake
04
10. Shinji Kagawa
04
11. Yuto Nagatomo
03
12. GK-Shusaku Nishikawa
03
13. Yu Kobayashi
03
14. Gotoku Sakai
02
15. Yuya Osako
02
16. Mu Kanazaki
02
17. Yosuke Kashiwagi
02
18. Takuma Asano
02
19. Yuya Kubo
02
20. Takashi Usami
01
21. GK-Masaaki Higashiguchi
01
22. Manabu Saito
01
23. GK-Eiji Kawashima
01
24. Mike Havenaar
01
25. Yuichi Maruyama
01
26. Gen Shoji
01
27. Yoshinori Muto
01
28. Ryota Nagaki
01
29. Wataru Endo
00
30. Yuki Kobayashi
00
31. Ryota Oshima
-01
32. Tomoaki Makino
-01